Aktuality

31.5.2017

Informace pro občany – změny v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

  Od 1. 2. 2017 došlo ke změnám zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zákonem č. 367/2016 Sb.). Zintenzivňuje se veřejná služba a zohledňuje se snaha o zvýšení příjmu vlastní prací. Měsíčně se hodnotí možnost zvýšení příjmu vlastní prací, a to zejména započetím výdělečné činnosti, výkonem veřejně prospěšných […]

25.5.2017

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – 19.6. Nechánice

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se: dne :                 19.06.2017        od: 8:00 hod      do: 12:00 hod. v lokalitě […]

9.3.2017

Informace pro občany žijící v ulicích Rovná a Ve Vilkách v obecní části Želivec

Vážení občané ulic Ve Vilkách a Rovná (Želivec)! V přiložené mapě Vám předkládáme obrazovou informaci o právě zahájené výstavbě gravitačních (spádových) kanalizačních řadů v ulicích Ve Vilkách a Rovná. Jedná se o gravitační (spádovou) kanalizaci, nikoliv tlakovou. Proto není třeba ve vašem případě pořizovat domovní čerpací stanice. Vaším úkolem je při napojování pouze propojit kanalizaci […]

Veřejná sbírka na rekonstrukci ROZHLEDNY „NA KŘÍŽKÁCH“

Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto důvodu vyhlásila obec Sulice veřejnou sbírku, jejíž snahou je oslovit každého, komu není osud rozhledny lhostejný a jenž cítí potřebu podpořit snahu o vrácení důstojného stavu tomuto místu.

Více informací »