Aktuality

19.8.2016

Kolaudace Základní školy Sulice

Dne 18.srpna 2016 byla úspěšně zkolaudována 2.etapa stavby Základní školy Sulice. Těšíme se na 1. září, kdy přivítáme nejen stávající, ale i nové žáky v této škole.    

15.8.2016

Plánovaná odstávka dodávky elektřiny – obecní část Želivec

V pátek 19.8.2016 od 9,00 do 15,00 hodin se uskuteční plánovaná odstávka dodávky elektřiny v obecní části Želivec, v ulici K Hájku čp. 282, 287, 292, 294, parc. č. 981/18, parc. č. 981/19, parc. č. 981/16.

27.7.2016

Nalezený pes

V obci Kamenice-Těptín byl nalezen kříženec Huskyho.(foto v příloze). Má na sobě šedý antiparazitní obojek. Bližší informace na tel: 313 034 672.  

20.6.2016

Informace o elektronické evidenci tržeb

Vážení spoluobčané, v příloze naleznete informace o elektronické evidenci tržeb, platné od 1.prosince 2016: Elektronická evidence tržeb

16.6.2016

Informace o volbách do zastupitelstva Středočeského kraje

Vážení spoluobčané, ve dnech 7. a 8.října 2016 proběhnou volby do zastupitelstva kraje. Veškeré informace naleznete v přiložených souborech: Informace pro občany: volby do zastupitelstva kraje 7.-8.10.2016 Plná moc k převzetí volebního průkazu Žádost o vydání voličského průkazu      

27.5.2016

Informace ze Základní školy Sulice

Základní škola Sulice otevírá 7. třídu základní školy s rozšířenou výukou jazyků. Žáky čeká vyšší počet vyučovacích hodin anglického jazyka, hodina konverzace a 4 hodiny týdně druhého světového jazyka. Podmínkou pro přijetí žáků je výborný nebo chvalitebný prospěch z českého, anglického a případně 2.cizího jazyka a velmi dobré chování v 5.ročníku a v 1.pololetí 6.ročníku. Přihlášky naleznete v přiložených souborech: […]

29.4.2016

Veřejná vyhláška FÚ pro Středočeský kraj – informace o vyměření daně z nemovitostí na rok 2016

Finanční úřad i nadále bude poplatníkům rozesílat složenky na úhradu daně z nemovitostí na adresu trvalého bydliště nebo na doručovací adresu. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu na pracovištích FÚ bude daňovému subjektu sdělena jeho daňová povinnost (k nemovitým věcem nacházejících se v obvodu územní působnosti daného správce daně). Veřejná vyhláška

11.12.2015

Informace pro veřejnost

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Kostelci u Křížků přijímá nové klienty a rozšiřuje ordinační hodiny. Více informací naleznete v přiloženém souboru: Informace pro veřejnost

Veřejná sbírka na rekonstrukci ROZHLEDNY „NA KŘÍŽKÁCH“

Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto důvodu vyhlásila obec Sulice veřejnou sbírku, jejíž snahou je oslovit každého, komu není osud rozhledny lhostejný a jenž cítí potřebu podpořit snahu o vrácení důstojného stavu tomuto místu.

Více informací »