Sulická náves

Vítání občánků – květen 2012

Slavnostní vítání 8 nových občánků v Sukově salónku na zámku Štiřín.