Sulická náves

Důležitá informace občanům pro období 2.1. – 12.1.2018

Vážení spoluobčané,

z důvodu příprav prezidentských voleb v období od 2.1. 2018 do 12.1.2018 bude možné veškerou agendu s obecním úřadem vyřídit pouze v úředních hodinách, tj. pondělí: 8 – 12, 13 – 15:30 hodin a středa: 13 – 17:30 hodin.

Platbu za svoz komunálního odpadu na rok 2018, prosím, zasílejte převodem na účet 30031-420579389 / 0800 nejdříve 1.1.2018, a to dle pokynů uvedených v „Obecně závazné vyhlášce obce Sulice č. 5/2017, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad“ (viz záložka Úřední deska Vyhlášky ). Platby za svoz komunálního odpadu v hotovosti do pokladny OÚ je možné provádět až od 15.1.2018. Podotýkáme, že známka za svoz komunálního odpadu, kterou máte zakoupenu pro rok 2017, platí dále ještě celý leden 2018.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.