Sulická náves

Informace pro občany – Volba prezidenta ČR na území ČR

Vážení spoluobčané,
v přiložených dokumentech naleznete informace, které se týkají Volby prezidenta ČR:
Informace pro občany
Žádost o vydání voličského průkazu