Sulická náves

Informace k výluce na lince 335 (uzavírka místní komunikace v ulici Svažitá v Sulicích, Nechánicích z důvodu opravy komunikace), která bude probíhat od 4.6. (pondělí) s předpokládaným termínem ukončení 10.6.2018)

Informace k výluce na lince 335 (uzavírka místní komunikace v ulici Svažitá v Sulicích-Nechánicích z důvodu opravy komunikace), která bude probíhat od 4.6. (pondělí) s předpokládaným termínem ukončení 10.6.2018).
Spoje linky 335 jedoucí přes zastávku Sulice, Nechánice budou během uzavírky ulice Svažitá vedeny objízdnou trasou ulicí Jílovská a komunikací III/10113 přímo do Kostelce u Křížků (resp. v bývalé trase). Zastávka Sulice, Nechánice bude přemístěna do bývalých zastávek v ulici Jílovská. Všechny ostatní spoje linky 335 zůstávají beze změny.
V příloze naleznete jízdní řád linky 335 a informační vývěsku:
Oprava místní komunikace Sulice-Nechánice
JŘ 335