Sulická náves

Tisková zpráva Obecního úřadu Sulice – Zahájení 4. etapy „Opravy komunikace II. třídy číslo II/603

V rámci zahájení 4. etapy Opravy komunikace II. třídy číslo II/603 bude dne 9.7.2018 zahájena částečná uzavírka pozemní komunikace silnice II. třídy č. II/603 „stará benešovská“.

Etapa 4a)

  • bude zahájena 7.2018 a ukončena dne 20.7.2018
  • od hranice Praha – západ včetně křižovatky se silnicí III/00318 a místní komunikací K Potoku v Hlubočince
  • uzavřeným úsekem bude umožněn jedním jízdním pruhem řízeným SSZ
  • nebude obsluhována autobusová zastávka SULICE, HLUBOČINKA-OBCHODNÍ CENTRUM ve směru Jesenice
  • bude zcela uzavřena ulice K Potoku, obecní část Hlubočinka; objízdná trasa pro obyvatele „nové Hlubočinky“ (Dlouhá, Na Oblouku, Na Okruhu, Na Rovině, Javorová, Luční, Spojovací, Údolí, Ke Hvězdárně, U lesa, K Borovině, K Potoku a Příčná) povede ulicí Javorovou, Ke Kapličce, Na Vyhlídce a Slunečná

Etapa 4b)

  • bude zahájena 7.2018 a ukončena 10.8.2018
  • od křižovatky se silnicí č. III/00328 a místní komunikací K Potoku až za křižovatku s místní komunikací Slunečná v obci Sulice, Hlubočinka
  • uzavřeným úsekem bude umožněn jedním jízdním pruhem řízeným SSZ
  • nebude obsluhována autobusová zastávka SULICE, HLUBOČINKA-OBCHODNÍ CENTRUM ve směru Kamenice
  • bude zcela uzavřen sjezd z ulice Slunečná na silnici II/603; objízdná trasa pro obyvatele ulice Slunečná a Na Vyhlídce povede ulicí Ke Kapličce, Javorovou a ulicí K Potoku

Dovolujeme si vás požádat o maximální pozornost při jízdě po objízdných trasách. Komunikace Ke Kapličce měla být v minulém roce opravena do asfaltového povrchu, ale s ohledem na nesouhlas a odvolání proti rozhodnutí Silničního správního úřadu OÚ Sulice částí obyvatel Hlubočinky, bude tato oprava provedena až v průběhu podzimu letošního roku. Zároveň vás prosíme o přizpůsobení rychlosti vozidel na objízdné trase tak, aby nedošlo k ublížení na zdraví nebo majetku vás místních obyvatel.

Předem děkujeme za strpení při uzavírkách krajských silnic, na kterých nemá obec Sulice žádnou pravomoc a o jejích uzavírkách plně rozhoduje Středočeský kraj a Městský úřad v Říčanech, a to samostatně.

Ing. Petr Čuřík, starosta