Sulická náves

Povinné čipování psů

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
Veškeré důležité informace naleznete na webových stránkách Státní veterinární správy:
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/