Sulická náves

Výše poplatku za psa a za svoz komunálního odpadu na rok 2020

Sazba poplatku za psa za kaledářní rok 2020 činí:

  • za prvního psa chovaného jedním držitelem   200 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele   300 Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Sazba poplatku za komunální odpad za kalendářní rok 2020 činí:

  • 1x týdně nádoba 80 l za 2100 Kč
  • 1x týdně nádoba 110-120 l za 2500 Kč
  • 1x týdně nádoba 240 l za 4800 Kč
  • 1x za 14 dní nádoba 110-120 l za 2000 Kč
  • 1x za 14 dní nádoba 240 l za 3700 Kč

Rekreační nemovitosti bez trvale bydlících: 20x svoz igelitový pytel 90 l s logem svozové firmy za 900 Kč.
Jednorázový svoz pro likvidaci zvýšeného množství komunálního odpadu: igelitový pytel 90 l s logem svozové firmy za 80 Kč (pouze jako doplněk k výše uvedenému).

Poplatek je splatný nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku.

Poplatek je možno uhradit nejlépe bezhotovostním převodem na účet Obce Sulice vedený u České spořitelny a. s.
Číslo účtu: 30031-420579389/0800
V takovém případě je převodce povinen uvést jako identifikátor platby (variabilní symbol) číslo popisné nebo evidenční budovy, za kterou je poplatek hrazen a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení osoby, které poplatek hradí (velmi důležité zejména u domů o více bytových jednotkách).
Poplatek je možno uhradit též v hotovosti do pokladny OÚ Sulice, Sulická 155.