Sulická náves

Kam s odpadem

Bioodpad

Sběrna bioodpadu – kompostárna Želivec
ul. Hlavní, Sulice-Želivec
Kontakt: p.Žilík  mob.602 313 572
Provozní doba: březen – listopad
Pondělí – Pátek  7,00 – 16,00 (12,00 – 13,00 přestávka)
Sobota  8,00 – 15,00 (12,00 – 13,00 přestávka)

Poplatek za využití kompostárny:
Využití několikrát do měsíce: 30 Kč/měsíc
Občasné využití: jednorázový poplatek 10 Kč

Co patří do bioodpadu?

 • POSEKANÁ TRÁVA
 • SPADANÉ OVOCE
 • ŘEZANKA A VĚTVE Z OŘEZU KEŘŮ A STROMŮ (větve o průměru max. 20cm)
 • ZEMINA Z KVĚTIN BEZ KVĚTINÁČŮ
 • PLEVELE
 • POKOJOVÉ ROSTLINY
 • LISTÍ (BEZ SMETKŮ Z ULICE)
 • ODPADY Z OVOCE A ZELENINY (SLUPKY Z BRAMBOR, MRKVE, OKUSKY JABLEK, APOD.)

Jednotlivé položky nesmí být smíchány dohromady!

Tříděný odpad

Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny:

 • Želivec – ulice Hlavní, poblíž stanice LPG
 • Želivec – v ulici Školní
 • Želivec – ulice Platanová
 • Želivec – Mandava – lokalita „Skanska“
 • Sulice – ulice K Návsi, u bývalého statku
 • Nechánice – u hasičské zbrojnice
 • Hlubočinka – u dětského hřiště
 • Hlubočinka – u ČOV
 • Hlubočinka – u rozcestí pod Panoramou

Drobný elektroodpad

Zelená popelnice na chodbě Obecního úřadu v Sulicích.

Nebezpečný odpad

Sběr je prováděn mobilním svozem 2x ročně v jarních a podzimních měsících. V předstihu bude inzerován na internetových stránkách obce a vyvěšen na obecních vývěskách.

Sběrný dvůr OBR služby, s.r.o. Kamenice

Mobil 603 209 149

Telefon dispečink: 323 673 917

http://www.obr-odpady.cz

Sběrný dvůrposkytuje možnost uložení mnoha druhů živnostenských a domovních odpadů. Lze zde ukládat odpad ze stavebnictví (plasty,dřevo,sklo,papír a různé směsi těchto odpadů), zahradní odpad (větve,pařezy atd.), nebezpečný odpad (eternit, lepenka, barvy) a materiály z demolic (cihly,beton,zemina a směsi těchto odpadů). Sběrný dvůr zajišťuje řádnou ekologickou likvidaci veškerého uloženého odpadu.Možnost zajištění odvozu vašeho odpadu pomocí transportních kontejnerů (3m³ ,6m³,10m³)

Ceník za uložení jednotlivých druhů odpadů je k nahlédnutí na výše uvedené internetové adrese.

Sběrný dvůr také bezplatně odebírá výbojky a úsporné žárovky ( NE klasické žárovky!!!), veškerou domácí a kancelářskou elektroniku (pračky,myčky,ledničky,mrazáky,počítače,monitory,televize,elektrické sekačky,vrtačky elektrické nářadí atd.).