Sulická náves

Nové stavby v obci

Realizované stavby v roce 2018:

 • Opravy Památníků Obětem první a druhé světové války v Sulicích, Želivci a Nechánicích
 • III. etapa ZŠ Sulice vč. výtahu
 • Lesní mateřská škola Pampeliška na Hlubočince
 • Pochozí zpevněná krajnice Sulice – Mandava
 • Výstavba vodovodu a kanalizace v ulicích Zelená, Heřmánková a K Vrchánovu
 • Demolice obecní budovy Sulice a založení stavby pro budoucí multifunkční centrum Sulice
 • Nové veřejné osvětlení v ulicích Ke Kapličce, Větrná, Chmelová, Mezi Domky a Rovná
 • Oprava rozhledny na Mandavě (za finanční pomoci veřejné sbírky)
 • Rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici Ve Vilkách
 • Nové asfaltové povrchy ulic Mezi Domky, Točitá, Úvozová, Pod Remízkem I.etapa, Slunečná, Souběžná, Svažitá, Pod Strání
 • Opravy asfaltových povrchů v ulicích Osmidomí a Staroželivecká

Připravujeme:

 • Rozšíření kapacity MŠ Sluníčko o samostatný pavilon na Hlubočince (kapacita 48 dětí)

    

 • Výstavba vodovodu a kanalizace v ulicích Lomená a Větrná
 • Modernizace a výstavba asfaltových povrchů ulic Pod Remízkem II.etapa, Okružní,  K Vrchánovu, Ke Kapličce a Rovná
 • Výstavba a modernizace veřejného osvětlení ulice Kostelecká (pochozí zpevněná krajnice Sulice – Mandava) v obecní části Sulice dále v ulicích Zelená, Heřmánková a Lomená

Realizované stavby:

 • Stavba Základní školy Sulice
 • Rekultivace prostoru u rozhledny „Na Křížkách“
  DSCF1913
 • Stavba kanalizace ve „staré“ Hlubočince (ulice Úvozová, Točitá).
 • Stavba kanalizace v Sulicích.
 • Stavba kanalizace v Sulicích-Želivci (ulice Hlavní, K Hájku, Mezi Domky, Štiřínská, Ve Vilkách a Rovná).
 • Stavba kanalizace a ČOV v Nechánicích.
 • Stavba chodníku podél silnice II/603 spojující části obce Mandava a Želivec.
  DSCF8788
 • Stavba polního chodníku pro pěší mezi Hlubočinkou a Sulicemi.
  CAM03349
 • Úprava (rekultivace) cest Sulice – Nechánice a Sulice – ke Kostelci u Křížků.
  CAM03354
 • Výsadba stromů podél cest v Sulicích a v Hlubočince (švestky, třešně, jabloně, hrušně a duby).
  CAM03367
 • Výsadba stromů v Želiveckém parku (dokončení výsadby lipové aleje).
  CAM03222