Sulická náves

CzechPoint

Na Obecním úřadu v Sulicích funguje terminál Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.

Czech POINT je projektem, jehož účelem je, aby „obíhala data a ne občan“. Na kontaktním místě může každý občan získat údaje, které o něm vede stát v centrálních registrech. Jde o projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Na Obecním úřadu v Sulicích lze v současné době získat ověřené výstupy z následujících informačních systémů veřejné správy (ISVS):

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Katastr nemovitostí – výpis listu vlastnictví
  • Obchodní rejstřík – úplný výpis nebo výpis platných údajů k aktuálnímu dni

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů
  • Centrálního registru řidičů
  • Insolvenční rejstřík

Na Obecním úřadu v Sulicích můžete dále podat/vyřídit:

  • žádost o výpis z živnostenského rejstříku (žádost bude postoupena na Živnostenský odbor Magistrátu města Říčany)
  • žádost o zřízení datové schránky
  • autorizovanou žádost o konverzi z listinné podoby do datové podoby

Výpisy získáte na Obecním úřadu v Sulicích v úředních hodinách (tj. Po: 8-16, St 13-18 ).

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete:Úplný výpis listu vlastnictví, částečný výpis listu vlastnictví
Co potřebujete vědět:Číslo popisné, číslo parcely, katastrální území, číslo listu vlastnictví
Webový portál registru:http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Kolik to bude stát:správní poplatek 100,00 Kč za první stránku
(50,00 Kč za každou další započatou stránku)

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:Úplný nebo platný výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět:IČ (identifikační číslo organizace)
Webový portál registru:http://www.justice.cz/
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
Kolik to bude stát: správní poplatek 100,00 Kč za první stránku
(50,00 Kč za každou další započatou stránku)

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
Úplný výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět:IČ (identifikační číslo organizace)
Webový portál registru:http://www.rzp.cz/
Registr ekonomických subjektů:http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
Kolik to bude stát:správní poplatek 100,00 Kč za první stránku
(50,00 Kč za každou další započatou stránku)

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete:Výpis z evidence rejstříku trestu
Co potřebujete předložit:Platný občanský průkaz nebo cestovní pas
(o výpis může požádat pouze oprávněný žadatel)
Webový portál registru:http://www.justice.cz/
Kolik to bude stát:50,00 Kč