Sulická náves

Upozornění na závady v obci

Vyplněním formuláře pomáháte odstranit závady nebo nedostatky týkající se obecního majetku, vybavení obce nebo pořádku v obci.

Jméno a příjmení:*

Kontaktní e-mail:*

Předmět závady:*

Detailní popis:

Fotografie: (min…)