Sulická náves

Územní a regulační plán obce

Územní plán Sulice – právní stav po změně č.1 (prosinec 2017)

Změna č.1 regulačního plánu lokality A, A1, D, D1, J, K, X

odsouhlasená 12.3.2012.

Regulační plány lokalit A, A1, D, D1, J, K, X

odsouhlasené 21.12.2006.

Archiv územního a regulačního plánu

Územní plán obce Sulice

Změna č.1 Územního plánu Sulice

1. změna územního plánu

schválena 1.3.2006.

2. změna územního plánu

odsouhlasená 21.12.2006.

3. změna územního plánu

odsouhlasená 16.7.2008 (změna pro MŠ Želivec)