rozhledna.jpg

Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY „NA KŘÍŽKÁCH“

Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto důvodu vyhlásila obec Sulice veřejnou sbírku, jejíž snahou je oslovit každého, komu není osud rozhledny lhostejný a jenž cítí potřebu podpořit snahu o vrácení důstojného stavu tomuto místu.

Předem velice děkujeme všem za příspěvek a všechny přispěvatele ujišťujeme, že vybrané prostředky budou účelově použity s maximální obezřetností a efektivitou.

Území, na němž se sbírka koná:
Středočeský kraj

Datum zahájení a ukončení sbírky:
od 15. 1. 2013 na dobu neurčitou

Způsob provádění sbírky:
Shromažďováním příspěvků na bankovním účtu zřízeném výhradně pro tento účel.
      Číslo účtu: 3066306399 / 0800

Pokladničkami, které budou k dispozici na těchto místech:
OÚ Sulice, Kostelecká 150, Sulice-Želivec

Konání veřejné sbírky bylo řádně oznámeno Krajskému úřadu Středočeského kraje, který vydal osvědčení o konání sbírky pod číslem jednacím 176628/2012/KUSK dne 14.12.2012.
Přispěvatelé, kteří zvolí neanonymní způsob pomoci, budou se svým souhlasem zapsáni na seznam dárců, který bude umístěn na webových stránkách obce Sulice na adrese www.obecsulice.cz a na pamětní desce, která bude umístěna u rozhledny.

Po ukončení sbírky bude na úřední desce a webových stránkách obce Sulice vyvěšeno oznámení o kontrole Krajským úřadem a schválení konečného vyúčtování veřejné sbírky.

DĚKUJEME!