Informace pro občany – změny v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

 

 • Od 1. 2. 2017 došlo ke změnám zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zákonem č. 367/2016 Sb.). Zintenzivňuje se veřejná služba a zohledňuje se snaha o zvýšení příjmu vlastní prací.
 • Měsíčně se hodnotí možnost zvýšení příjmu vlastní prací, a to zejména započetím výdělečné činnosti, výkonem veřejně prospěšných prací či veřejné služby. Podmínka projevené snahy o zvýšení příjmu vlastní prací má následně vliv na stanovení částky živobytí a výše opakovaných dávek.
 • Nebude-li příjemce po 6 měsících pobírání příspěvku na živobytí
  1. vykonávat veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně,
  2. účastnit se aktivit organizovaných KrP ÚP ČR,
  3. osobou výdělečně činnou alespoň v rozsahu 20 hodin,
  4. osobou invalidní ve druhém stupni
  5. osobou s nárokem na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,
  6. nebo osobou uvedenou v § 3 odst. 1 písm. a) body 1 až 10 zákona o pomoci v hmotné nouzi (např. osoba starší 68 let, poživatel starobního důchodu, osoba invalidní ve třetím stupni…),

  bude mu/jí částka živobytí snížena na existenční minimum, tedy částku 2 200Kč, a to s účinností od 1. 8. 2017.

 • Organizátor veřejné služby klientovi v případě, že o to projeví zájem, zajistí výkon veřejné služby v rozsahu 30 případně více hodin měsíčně. V případě, že klient vykoná a doloží za měsíc 30 nebo více hodin veřejné služby, bude mu částka živobytí zvýšena o polovinu rozdílu mezi životním minimem a existenčním minimem, tedy o částku 605 Kč.

 

Informace ke stažení

Sulice Hlubočinka
Křížka
Nechanice
Sulice
Želivec

Obecní úřad Sulice

Sulická č. p. 155
251 68 Sulice

IČ: 00240818
DIČ: CZ00240818

Telefon: 323 673 122
Fax: 323 673 122
E-mail: info@obecsulice.cz
Internet: www.obecsulice.cz

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí:
8:00–12:00, 13:00–15:30

Středa:
13:00–17:30