CzechPoint

Na Obecním úřadu v Sulicích funguje terminál Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.

Czech POINT je projektem, jehož účelem je, aby „obíhala data a ne občan“. Na kontaktním místě může každý občan získat údaje, které o něm vede stát v centrálních registrech. Jde o projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Na Obecním úřadu v Sulicích lze v současné době získat ověřené výstupy z následujících informačních systémů veřejné správy (ISVS):

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Katastr nemovitostí – výpis listu vlastnictví
  • Obchodní rejstřík – úplný výpis nebo výpis platných údajů k aktuálnímu dni

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů
  • Centrálního registru řidičů
  • Insolvenční rejstřík

Na Obecním úřadu v Sulicích můžete dále podat/vyřídit:

  • žádost o výpis z živnostenského rejstříku (žádost bude postoupena na Živnostenský odbor Magistrátu města Říčany)
  • žádost o zřízení datové schránky
  • autorizovanou žádost o konverzi z listinné podoby do datové podoby

Výpisy získáte na Obecním úřadu v Sulicích v úředních hodinách (tj. Po: 8-16, St 13-18 ).

Výpis z katastru nemovitostí

Co dostanete: Úplný výpis listu vlastnictví, částečný výpis listu vlastnictví
Co potřebujete vědět: Číslo popisné, číslo parcely, katastrální území, číslo listu vlastnictví
Webový portál registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Kolik to bude stát: správní poplatek 100,00 Kč za první stránku
(50,00 Kč za každou další započatou stránku)

Výpis z obchodního rejstříku

Co dostanete:Úplný nebo platný výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Webový portál registru: http://www.justice.cz/
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
Kolik to bude stát: správní poplatek 100,00 Kč za první stránku
(50,00 Kč za každou další započatou stránku)

Výpis ze živnostenského rejstříku

Co dostanete: Úplný výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Webový portál registru: http://www.rzp.cz/
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
Kolik to bude stát: správní poplatek 100,00 Kč za první stránku
(50,00 Kč za každou další započatou stránku)

Výpis z evidence rejstříku trestů

Co dostanete: Výpis z evidence rejstříku trestů
Co potřebujete předložit: Platný občanský průkaz nebo cestovní pas
(o výpis může požádat pouze oprávněný žadatel)
Webový portál registru: http://www.justice.cz/
Kolik to bude stát: 50,00 Kč
Sulice Hlubočinka
Křížka
Nechanice
Sulice
Želivec

Obecní úřad Sulice

Sulická č. p. 155
251 68 Sulice

IČ: 00240818
DIČ: CZ00240818

Telefon: 323 673 122
Fax: 323 673 122
E-mail: info@obecsulice.cz
Internet: www.obecsulice.cz

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí:
8:00–12:00, 13:00–15:30

Středa:
13:00–17:30