Kam s odpadem

Bioodpad

Sběrna bioodpadu – kompostárna Želivec
ul. Hlavní, Sulice-Želivec
Kontakt: p.Žilík  mob. 602 313 572
Provozní doba: březen – listopad
Pondělí – Pátek  7,00 – 16,00 (12,00 – 13,00 přestávka)
Sobota  8,00 – 15,00 (12,00 – 13,00 přestávka)

Poplatek za využití kompostárny

Pro občany Sulic ke svozové známce za komunální odpad zdarma.
Využití několikrát do měsíce: 30 Kč/měsíc.
Občasné využití: jednorázový poplatek 10 Kč.

Co patří do bioodpadu?

 • posekaná tráva
 • spadané ovoce
 • řezanka a větve z ořezu keřů a stromů (větve o průměru max. 20cm)
 • zemina z květin bez květináčů
 • plevele
 • pokojové rostliny
 • listí (bez smetků z ulice)
 • odpady z ovoce a zeleniny (slupky z brambor, mrkve, okusky jablek, apod.)

Jednotlivé položky nesmí být smíchány dohromady!

Tříděný odpad

Kontejnery na tříděný odpad (plasty, papír, sklo, nápojové kartony, tuky a oleje z domácností) jsou umístěny:

 • Želivec – ulice Osmidomí
 • Želivec – ulice K Hájku
 • Želivec – ulice Školní
 • Želivec – ulice Platanová
 • Želivec – ulice Kostelecká u č. p. 150
 • Želivec – Mandava – lokalita „Skanska“
 • Sulice – ulice K Návsi, u bývalého statku
 • Sulice – ulice K Návsi, u kapličky
 • Nechánice – ulice Svažitá
 • Hlubočinka – ulice Údolí
 • Hlubočinka – u ČOV
 • Hlubočinka – u rozcestí pod Panoramou

Drobný elektroodpad, zářivky, žárovky, baterie

Zelená popelnice na chodbě Obecního úřadu v Sulicích.

Nebezpečný odpad

Sběr je zpravidla prováděn mobilním svozem 2x ročně v jarních a podzimních měsících nebo osobním svozem do sběrného dvora Nechánice.

Sběrný dvůr OBR služby, s.r.o. Kamenice

Mobil 603 209 149
Telefon dispečink: 323 673 917
http://www.obr-odpady.cz

Sběrný dvůr poskytuje možnost uložení mnoha druhů živnostenských a domovních odpadů. Lze zde ukládat:

 • odpad ze stavebnictví (plasty, dřevo, sklo, papír a různé směsi těchto odpadů)
 • zahradní odpad (větve, pařezy atd.)
 • nebezpečný odpad (eternit, lepenka, barvy)
 • materiály z demolic (cihly, beton, zemina a směsi těchto odpadů)

Sběrný dvůr zajišťuje řádnou ekologickou likvidaci veškerého uloženého odpadu. Možnost zajištění odvozu vašeho odpadu pomocí transportních kontejnerů (3m³, 6m³, 10m³).

Ceník za uložení jednotlivých druhů odpadů je k nahlédnutí na výše uvedené internetové adrese.

Sběrný dvůr také bezplatně odebírá výbojky a úsporné žárovky (ne klasické žárovky!), veškerou domácí a kancelářskou elektroniku (pračky, myčky, ledničky, mrazáky, počítače, monitory, televize, elektrické sekačky, vrtačky elektrické nářadí atd.).

Sulice Hlubočinka
Křížka
Nechanice
Sulice
Želivec

Obecní úřad Sulice

Sulická č. p. 155
251 68 Sulice

IČ: 00240818
DIČ: CZ00240818

Telefon: 323 673 122
Fax: 323 673 122
E-mail: info@obecsulice.cz
Internet: www.obecsulice.cz

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí:
8:00–12:00, 13:00–15:30

Středa:
13:00–17:30